Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen is een organisatie voor LVB problematiek, psychosociale problematiek en/of verslavingsproblematiek.

Wij geloven dat zelf doen het beste voor je is. En zelf doen leer je door samen te werken. Bijvoorbeeld met onze werkprojecten. Of door samen een probleem op te lossen.

Met CHOG sta je er niet alleen voor. Dat spreken we af. En een afspraak werkt twee kanten op. Dus als het nodig is dan helpen we jou je afspraken na te komen. De afspraken met ons. En met anderen.

Je kunt begeleid wonen, bij ons. Of je kunt begeleid leven, bij jou. En we kunnen je activeren om samen aan jouw doelen te werken.

We willen graag met je bespreken hoe we dat samen aan zouden kunnen pakken.